Jeg har lyse og trivelige lokaler i 2. etg, med felles venterom med Akupunkturklinikken og Lymfødemklinikken. I tillegg til behandlingslokale har jeg et rom med digitalt røntgenanlegg.