Undersøkelsen starter med at kiropraktoren inspiserer og analyserer pasientens kroppsholdning og -bygning, muskulatur og bevegelsesmønster. Kiropraktoren kartlegger deretter funksjonen i nerve-muskel-skjelettsystemet systematisk for å lokalisere feilfunksjoner i ledd og muskulatur og vurdere om disse har sammenheng med pasientens symptomer. Dette gjøres med en grundig palpasjon (bevegelsesundersøkelse), samt nevrologiske og ortopediske tester av relevant område. Ved behov gjennomføres en røntgenundersøkelse.