Ved første konsultasjon vil din sykehistorie bli gjennomgått. Dette dreier seg om hvordan symptomene er, hvordan de oppsto, hva som gjør tilstanden verre osv. I tillegg er det naturlig å gå igjennom evt tidligere sykdommer, skader eller plager du har hatt tidligere. Dette er en viktig del av undersøkelsen da du kan ha plager som følge av sykdommer i andre deler av kroppen.